เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

(Carbon Steel Square Pipes)

หรือเหล็กแป๊บ มีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย เช่น เหล็กแป๊บโปร่ง เหล็กกล่อง เหล็กหลอดเหลี่ยม เหล็กท่อเหลี่ยม โดยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมถือเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel) ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานมอก. 107-2533 มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส ผิวเรียบ แบบกลวง มีมุมฉากที่เรียบคม ได้มุมฉาก 90 องศา ขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน รับแรงต้านทานได้ดี

การนำไปใช้งาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes) มักนำไปใช้สำหรับงานโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานแปหลังคา ทำสะพาน งานเสา ทำนั่งร้าน หรือนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย โรงงาน เป็นต้น

ขนาดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือแป๊บเหลี่ยม
ขนาดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือแป๊บเหลี่ยม ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    1/2 x 1/2   นิ้ว  

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก  2.10  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด       1 x 1     นิ้ว   

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก  3.80  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว  

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก  5.25  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว  

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก 6.20  กก./เส้น 

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    1/2 x 1/2   นิ้ว  

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  2.45  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด   5/8 x 5/8   นิ้ว  

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  4.35  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด   3/4 x 3/4   นิ้ว  

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  3.60  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด      1 x 1       นิ้ว 

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  4.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด  1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว  

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  6.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด  1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว  

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  7.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด      2 x 2      นิ้ว 

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  10.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด      3 x 3      นิ้ว 

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  15.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด   3/4 x 3/4   นิ้ว  

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก  4.40  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด       1 x 1     นิ้ว 

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก  5.28  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว  

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก  7.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว  

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก  8.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด      2 x 2     นิ้ว 

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก  11.80  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     3 x 3      นิ้ว 

หนา  1.40  มม.  น้ำหนัก 18.40  กก./เส้น​

ขนาดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือแป๊บเหลี่ยม ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     4 x 4      นิ้ว 

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก 26.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด      1 x 1       นิ้ว 

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก   6.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก   8.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก  10.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    2 x 2       นิ้ว 

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก  13.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    3 x 3       นิ้ว 

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  22.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     4 x 4      นิ้ว 

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  30.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     5 x 5      นิ้ว 

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  41.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    4 x 4      นิ้ว 

หนา  1.90  มม.  น้ำหนัก  34.62  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    1 x 1       นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  10.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/4 x 1 1/4 นิ้ว  

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  13.10  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด 1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว  

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  15.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     2 x 2      นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  20.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     3 x 3      นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  32.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด     4 x 4      นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  42.80  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    5 x 5      นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  56.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม ขนาด    6 x 6      นิ้ว 

หนา  2.50  มม.  น้ำหนัก  67.20  กก./เส้น

ขนาดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (มอก.)
 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด      1x1        นิ้ว 

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  9.06  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด  1 1/4 x1 1/4  นิ้ว 

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  11.61  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด  1 1/4 x1 1/4  นิ้ว 

หนา  3.20  มม. น้ำหนัก  15.31  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด  1 1/2x1 1/2   นิ้ว 

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  14.99  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด  1 1/2x1 1/2   นิ้ว 

หนา  3.20  มม. น้ำหนัก  18.73  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด      2x2       นิ้ว 

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  19.28  กก./เส้น​

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด      2x2       นิ้ว 

หนา  3.20  มม. น้ำหนัก  25.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (JIS)    ขนาด      3x3       นิ้ว 

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  28.66  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด       3x3      นิ้ว 

หนา  3.20  มม. น้ำหนัก  40.19  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (JIS)    ขนาด       4x4      นิ้ว   

หนา  2.30  มม. น้ำหนัก  38.27  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม (มอก)  ขนาด       4x4      นิ้ว

หนา  3.20  มม. น้ำหนัก  53.65  กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
เหล็กท่อกลมดำ
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม
เหล็กกล่องแบน
เหล็กท่อประปา
กัลวาไนซ์
ท่อเอพีไอ
เหล็กตัวซี
เหล็กเส้นกลม
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเอชบีม
เหล็กไอบีม
เหล็กไวด์แฟรงค์
เหล็กฉาก
เหล็กฉากพับ
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางพับ
เหล็กแบน
เหล็กแผ่น
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กแผ่นซิงค์
ท่อกลม GI
แป๊ปเหลี่ยม GI
แป๊ปแบน GI
เหล็กตัวซี GI
Show More

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

CJ METALLIC CO., LTD.

 • Asset%204_edited
 • Facebook Social Icon
Copyright © by CJ Metallic Co.,Ltd.

โทร : 02-378-8225

แฟกซ์ : 02-378-8299