top of page

เหล็กซิงค์ GI (กัลวาไนซ์)

เหล็กซิงค์ GI คือ แผ่นเหล็กที่ผ่านการเคลือบสังกะสี ด้วยกรรมวิธีกัลวาไนซ์ หรือ การชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dip Galvanizing) เพื่อช่วยป้องกันการเกิดสนิม และการผุกร่อน เหล็กซิงค์ GI มีพื้นผิวเรียบ สวยงาม มีความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องทาสีกันสนิม ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ปัจจุบันเหล็กซิงค์ GI ได้รับความนิยม นำไปใช้งานอย่างหลากหลาย โดยเหล็กกัลวาไนซ์ เหมาะสำหรับการใช้งานโครงสร้าง หรือเป็นส่วนประกอบของอาคารที่อยู่ภายนอกบ้าน ส่วนกลางแจ้ง หรือในบริเวณที่ต้องเจอกับความชื้น เช่น โครงสร้างหลังคา เสาธง เสาโคมไฟถนน โครงคร่าวผนัง รางน้ำฝน เป็นต้น

 

โดยทางบริษัทฯ ซีเจ มีเหล็กซิงค์ GI จำหน่าย ดังนี้

 1. ท่อกลมซิงค์ GI

 2. แป๊บเหลี่ยมซิงค์ GI

 3. แป๊บแบนซิงค์ GI

 4. เหล็กตัวซีซิงค์ GI

ขนาดเหล็กท่อกลมซิงค์ GI
 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  1/2   นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   3.40  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  3/4  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   4.40  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด   1     นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   5.20  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/4  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   6.60  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/2  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   7.60  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด   2    นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   9.50  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  1/2   นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   3.80  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  3/4  นิ้ว    

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   4.80  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด    1   นิ้ว   

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   6.10  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/4 นิ้ว    

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   8.30  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/2 นิ้ว    

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   9.00  กก./เส้น​

 • ​ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด   2   นิ้ว   

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  11.20  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 2 1/2 นิ้ว    

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  16.20  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 1/2    นิ้ว    

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก   4.64  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 3/4   นิ้ว    

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก   5.60  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  1     นิ้ว   

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก   7.50  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/4 นิ้ว    

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  11.00  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/2 นิ้ว    

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  12.50  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด   2    นิ้ว   

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  13.60  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด 2 1/2 นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  18.00  กก./เส้น

 • ท่อกลม - ซิงค์ GI  ขนาด   3    นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  20.60  กก./เส้น

ขนาดแป๊บเหลี่ยมซิงค์ GI
 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด   1/2 x 1/2     นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก   2.10  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      1 x 1       นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก   3.80  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/4 x 1 1/4   นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก   5.60  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/2 x 1 1/2   นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก   6.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด    1/2 x 1/2    นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   2.45  กก./เส้น 

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด    5/8 x 5/8   นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   4.35  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด    3/4 x 3/4  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   3.60  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด       1 x 1      นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   4.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   6.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   7.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด       2 x 2     นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก   9.80  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด       3 x 3     นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  15.00 กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด    3/4 x 3/4  นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   4.40  กก./เส้น​

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      1 x 1       นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   5.10  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   7.40  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก   8.60  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      2 x 2      นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  11.50 กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      3 x 3      นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  18.00 กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      4 x 4      นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  25.00 กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      1 x 1       นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก   6.00  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/4 x 1 1/4  นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก   8.20  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด  1 1/2 x 1 1/2  นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  10.30  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      2 x 2      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  13.50  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      3 x 3      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  21.60  กก./เส้น

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      4 x 4      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  30.50  กก./เส้น 

 • แป๊ปเหลี่ยม - ซิงค์ GI  ขนาด      5 x 5      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  41.00  กก./เส้น

ขนาดแป๊บแบนซิงค์ GI
 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   2 x 1       นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก    6.50  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด  3 x 1 1/2   นิ้ว

หนา  1.00  มม.  น้ำหนัก    9.60  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด 1 1/2 x 3/4 นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก    6.00  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   2 x 1       นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก    7.20  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด  3 x 1 1/2   นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  11.00  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   4 x 2      นิ้ว

หนา  1.20  มม.  น้ำหนัก  14.80  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   2 x 1       นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก    8.50  กก./เส้น​

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด  3 x 1 1/2   นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  13.50  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   4 x 2      นิ้ว

หนา  1.50  มม.  น้ำหนัก  17.30  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   2 x 1       นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  10.20  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด  3 x 1 1/2   นิ้ว

หนา  1.80  มม.  น้ำหนัก  16.50  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   4 x 2      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  21.70  กก./เส้น 

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   5 x 2      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  26.50  กก./เส้น

 • แป๊ปแบน - ซิงค์ GI  ขนาด   5 x 3      นิ้ว

หนา  1.70  มม.  น้ำหนัก  28.40  กก./เส้น

ขนาดเหล็กตัวซีซิงค์ GI
 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI ขนาด  75 x 45 x 15 นิ้ว

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก  10.5-11.5  กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI ขนาด  75 x 45 x 15 นิ้ว

หนา  2.00  มม.  น้ำหนัก  15-16     กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก  13-14      กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

หนา  2.00  มม.  น้ำหนัก  19-20    กก./เส้น​

ขนาดเหล็กตัวซีซิงค์ GI (ต้องสั่งผลิต)

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด  60 x 30 x 10 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด  60 x 30 x 10 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด  75 x 45 x 15  นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 100 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 125 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 125 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 150 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 150 x 50 x 20 นิ้ว

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.-ซิงค์ GI  ขนาด 200 x 75 x 20 นิ้ว

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page