top of page

เหล็กเอชบีม (H-Beam Steel)

มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น เหล็กตัวเอช เสาเอช เหล็กปีกไอ เสาบีม โดยเหล็กเอชบีม มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ขนาดความสูง และความกว้างแต่ละด้านเท่ากัน มีปีกกว้าง (Wide Flange) โดยเหล็กเอชบีม จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติในการรับแรง รับน้ำหนักมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539 มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกแก่การนำไปใช้งาน แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร,  9 เมตร, 12 เมตร

การนำไปใช้งาน

เหล็กเอชบีม (H-Beam Steel) เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างขนาดใหญ่ สำหรับใช้ทำเสา คาน โครงหลังคา อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย หรืองานโครงการขนาดใหญ่

ขนาดเหล็กเอชบีม
ขนาดเหล็กเอชบีม H-Beam เหล็กตัวเอช ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
  • เหล็กเอชบีม ขนาด 100 x 100 x 6 x 8 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  103.20  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 125 x 125 x 6.5 x 9 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  142.80  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  189.00  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  241.20  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  299.40  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  434.40  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  564.00  กก./เส้น

  • เหล็กเอชบีม ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. X 6 ม.

น้ำหนัก  822.00  กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page