top of page

หลังคาโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Roof)

หลังคาโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Roof) หลังคากันสาด ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับอาคาร และบ้าน ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถโค้งงอได้ตามต้องการ โดยเคลือบสารป้องกัน UV และ IR ช่วยกันความร้อนและแสงอัลตราไวโอเล็ตได้ดี สามารถให้แสงสว่างส่องผ่านได้ในปริมาณความเข้มของสีที่เลือกใช้ มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายทุกโครงสร้าง แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีผิวหลังคา และเฉดสีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการ ปัจจุบันหลังคาโพลีคาร์บอเนต ได้รับความนิยมอย่างมาก นำไปใช้ในการตกแต่ง ต่อเติม ทำกันสาด และหลังคา สำหรับที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงเรียน โรงจอดรถ ฯลฯ

bottom of page