top of page

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel)

มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แปหลังคา แปซี โครงตัวซี โดยเหล็กตัวซี มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตรฐานมอก. 1228-2549 เป็นเกรด JIS G3350 มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว มีให้เลือกหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

การนำไปใช้งาน

เหล็กตัวซี (C Light Lip Channel) เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่รับน้ำหนักไม่มากนัก โดยนิยมนำไปใช้ทำโครงสร้างหลังคาแบบต่างๆ หรือโครงสร้างที่อยู่อาศัย แปหลังคา และเสาค้ำยัน

ขนาดเหล็กตัวซี
ขนาดเหล็กตัวซี C Light Lip Channel ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด  60 x 30 x 10  มม.  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก     8-8.5    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด  60 x 30 x 10  มม.  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก    9-9.5     กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด  75 x 45 x 15  มม.   

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก    12-13     กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด  75 x 45 x 15  มม.  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก    13-14     กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด  75 x 45 x 15  มม.  

หนา  2.30  มม.  น้ำหนัก  17.5-18.5   กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก    14-15      กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.   

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก    16-16.5    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  

หนา  1.60  มม.  น้ำหนัก      17-18    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  

หนา  2.00  มม.  น้ำหนัก     19-20   กก./เส้น​

ขนาดเหล็กตัวซี C Light Lip Channel ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
 • ​เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  

หนา  2.30  มม.  น้ำหนัก    22-23    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  

หนา  3.20  มม.  น้ำหนัก  30-30.50  กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 125 x 50 x 20 มม.  

หนา  2.30  มม.  น้ำหนัก    24-25    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 125 x 50 x 20 มม.  

หนา  3.20  มม.  น้ำหนัก    33-34    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 150 x 50 x 20 มม.  

หนา  2.30  มม.  น้ำหนัก  26.5-27.5  กก.เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 150 x 50 x 20 มม.  

หนา  3.20  มม.  น้ำหนัก   37-37.5   กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 150 x 75 x 20 มม.  

หนา  3.20  มม.  น้ำหนัก   44.00    กก./เส้น

 • เหล็กตัวซี รีด มอก.  ขนาด 200 x 75 x 20 มม.  

หนา  3.20  มม.  น้ำหนัก    51.00    กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page