ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพดี นำมาฉีกออกเป็นช่องตา ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะเป็นรูตะแกรง รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือรูปรังผึ้ง โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อระหว่างช่อง ตะแกรงเหล็กฉีกมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง อีกทั้งยังสามารถรับน้ำหนักได้มาก ตะแกรงเหล็กฉีกจึงนิยมนำมาใช้งานหลากหลายประเภท เช่น ปูพื้นถนน ปูพื้นทางเดิน งานรั้ว ระเบียง กันนก กันหนู งานอุตสาหกรรม และงานตกแต่งอื่นๆ

ขนาดตะแกรงเหล็กฉีก
ตารางแสดงขนาดตะแกรงเหล็กฉีก - ซีเจ
วิธีการวัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก
วิธีการวัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก รุ่นตาข้าวหลามตัด (XS) - ซีเจ

วิธีการวัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก รุ่นตาข้าวหลามตัด (XS)

วิธีการวัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก รุ่นตาข้าวหลามตัด (XS) - ซีเจ

วิธีการวัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก รุ่นตาหกเหลี่ยม (XG)