top of page

เหล็กแผ่นชุบซิงค์ 

(Electro Galvanized Steel Sheet)

เหล็กแผ่นชุบซิงค์ แผ่นซิงค์ หรือเหล็กแผ่นซิงค์ เกรด SPEC มีลักษณะผิวเป็นสีเทาๆ อมฟ้า ผิวเรียบ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกกร่อน สามารถป้องกันคราบน้ำมัน และรอยนิ้วมือได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสวยงาม และงานที่ต้องนำไปพ่นสีอีกครั้ง

การนำไปใช้งาน

เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หรือเหล็กแผ่นซิงค์ (Galvanized Steel Sheet) นิยมนำไปใช้ทั้งงานเชื่อม พับ เฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ฝาครอบหม้อแปลง ตัวถังรถยนต์ หม้อกรองอากาศ ถังน้ำมัน และเครื่องเล่นอื่นๆ เป็นต้น

ขนาดเหล็กแผ่นชุบซิงค์
  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  0.4  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  0.5  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  0.7  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  0.8  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  1.0  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  1.2  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  1.5  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  2.0  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  2.3  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

  • เหล็กแผ่นชุบซิงค์ หนา  3.0  มม.  ขนาด 4x8 ฟุต

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page