top of page

เหล็กข้ออ้อย

(Deformed Bars Steel)

หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า DB ยังมีชื่อเรียกอีกหลากหลาย เช่น เหล็กอ้อย เหล็กบั้ง เหล็กข้อ โดยเหล็กข้ออ้อย จัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายอ้อย มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริแตกร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีต โดยเหล็กข้ออ้อยรับรองตามมาตรฐานมอก. 24 – 2548 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10  – 32 มม. และมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร โดยเกรดของเหล็กข้ออ้อย จะแบ่งเป็น SD30, SD40 และ SD50

การนำไปใช้งาน

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars Steel) นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง เป็นตัวเสาหรือตัวคาน เพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานอาคาร คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน ฯลฯ

ขนาดเหล็กข้ออ้อย
ขนาดเหล็กข้ออ้อย DB หรือเหล็กบั้ง ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
  • เหล็กข้ออ้อย หนา 12 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 100 เส้น/มัด น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 16 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 80 เส้น/มัด น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 20 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 55 เส้น/มัด น้ำหนัก 24.66 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 25 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 30 เส้น/มัด น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
bottom of page