เหล็กข้ออ้อย

(Deformed Bars Steel)

หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า DB ยังมีชื่อเรียกอีกหลากหลาย เช่น เหล็กอ้อย เหล็กบั้ง เหล็กข้อ โดยเหล็กข้ออ้อย จัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายอ้อย มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริแตกร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีต โดยเหล็กข้ออ้อยรับรองตามมาตรฐานมอก. 24 – 2548 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10  – 32 มม. และมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร โดยเกรดของเหล็กข้ออ้อย จะแบ่งเป็น SD30, SD40 และ SD50

การนำไปใช้งาน

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars Steel) นิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง เป็นตัวเสาหรือตัวคาน เพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานอาคาร คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน ฯลฯ

ขนาดเหล็กข้ออ้อย
ขนาดเหล็กข้ออ้อย DB หรือเหล็กบั้ง ราคาโรงงาน - ซีเจ เมทัลลิค
  • เหล็กข้ออ้อย หนา 12 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 100 เส้น/มัด น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 16 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 80 เส้น/มัด น้ำหนัก 15.78 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 20 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 55 เส้น/มัด น้ำหนัก 24.66 กก./เส้น

  • เหล็กข้ออ้อย หนา 25 มม. โรงใหญ่ SD40 ยาว 10 ม.

จำนวน 30 เส้น/มัด น้ำหนัก 38.53 กก./เส้น

เหล็กชนิดอื่นๆ
เหล็กท่อกลมดำ
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม
เหล็กกล่องแบน
เหล็กท่อประปา
กัลวาไนซ์
ท่อเอพีไอ
เหล็กตัวซี
เหล็กเส้นกลม
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเอชบีม
เหล็กไอบีม
เหล็กไวด์แฟรงค์
เหล็กฉาก
เหล็กฉากพับ
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางพับ
เหล็กแบน
เหล็กแผ่น
เหล็กแผ่นดำ
เหล็กแผ่นขาว
เหล็กแผ่นลาย
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
เหล็กแผ่นซิงค์
ท่อกลม GI
แป๊ปเหลี่ยม GI
แป๊ปแบน GI
เหล็กตัวซี GI
Show More

บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด

CJ METALLIC CO., LTD.

  • Asset%204_edited
  • Facebook Social Icon
Copyright © by CJ Metallic Co.,Ltd.

โทร : 02-378-8225

แฟกซ์ : 02-378-8299