top of page

รูปแบบโครงหลังคา

รูปแบบโครงหลังคาเมทัลชีท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ หลังคาโค้ง (Radial Roof) และหลังคาโค้งธรรมชาติ (Spank Curve) แบบโครงหลังคาทั้ง 2 ประเภทนั้น มีกรรมวิธีการผลิต ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน ดังนี้

หลังคาโค้ง (Radial Roof)

หลังคาโค้ง (Radial Roof) วัสดุทำจากเเผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท มีความเเข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา โดยนำเเผ่นเมทัลชีทรีดตามขนาดลอนที่ต้องการ และนำมาเข้าเครื่องปั๊มโค้ง เพื่อดัดโค้ง สามารถทำได้ทั้งหลังคาโค้งคว่ำ โค้งหงาย โค้งครึ่งวงกลม หรือลักษณะโค้งทั้งแผ่น และโค้งแบบหลังคากันสาด หรือลักษณะโค้งปลายเเผ่น

ปัจจุบันหลังคาโค้งได้รับความนิยมใช้อย่างหลากหลาย เนื่องจากให้ความสวยงาม ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการออกแบบให้อาคาร ทั้งสำนักงาน บริษัทฯ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงเรียน โรงยิม โรงจอดรถ ทางเดินระหว่างอาคาร และหลังคาบ้าน ที่พักอาศัยต่างๆ เป็นต้น

ผลงานติดตั้ง หลังคาโค้งเมทัลชีท หลังคากันสาด หลังคาย้ำโค้ง หรือโค้งปลายแผ่น - ซีเจ
ผลงานติดตั้งหลังคาโค้งเมทัลชีท หลังคากันสาด หลังคาย้ำโค้ง หรือโค้งปลายแผ่น - ซีเจ

ทั้งนี้หากลูกค้า ขึ้นโครงหลังคาไว้แล้ว ก่อนการสั่งผลิต ทางบริษัทฯ ต้องทราบองศา, รัศมี และความยาวช่วงโค้ง เพื่อทำการถอดแบบโครงหลังคาออกมาก่อน เพื่อความถูกต้อง และความพอดีระหว่างแผ่นหลังคาโค้ง และโครงหลังคา

 

แต่หากกรณีลูกค้ายังไม่ได้ทำโครงสร้างหลังคา ทางบริษัทฯ ซีเจ จะมี ขนาดมาตรฐาน สำหรับโค้งแบบหลังคากันสาด หรือโค้งปลายแผ่น ให้ลูกค้าเลือก เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 • ระยะโค้งขนาด 425 มม. โดยมีระยะย้ำโค้ง 23 มม.

 • ระยะโค้งขนาด 375 มม. โดยมีระยะย้ำโค้ง 21 มม.

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบหลังคาโค้ง (Radial Roof)
 • มุมลาดเอียงของโครงสร้างหลังคา

 • ขนาดแป

 • ระยะแปริมห่างมุมล่างของโครงสร้างหลังคาเท่าไหร่

 • ระยะแปด้านข้างห่างมุมล่างของโครงสร้างหลังคาเท่าไหร่

 • การกำหนดค่ารัศมีโค้งที่ดี เมื่อทำรัศมีโค้งแล้วต้องมีระยะห่างแปริมมุมล่างกับแปด้านข้างมุมล่างของโครงสร้างหลังคาไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร

 • การวัดความยาวเเผ่นโค้งให้วัดความยาวบนสันลอนของหลังคาทุกรุ่น

 • การออกแบบโครงสร้างของหลังคาโค้งขึ้นอยู่กับค่าดัดรัศมีโค้งต่ำสุดของหลังคาในแต่ละรุ่น (Minimum Radial)

วิธีการวัดขนาดของแผ่นหลังคาโค้ง เพื่อประเมินราคา - ซีเจ
หลังคาโค้งธรรมชาติ (Spank Curved)

หลังคาโค้งธรรมชาติ (Spank Curved) คือการนำเเผ่นหลังคาเมทัลชีทแบบตรง มาทำการโค้งโดยใช้น้ำหนักของแผ่นเมทัลชีทเอง ไม่ต้องเข้าเครื่องปั๊มโค้ง จะมีความยืดหยุ่นสามารถโค้งได้เองโดยธรรมชาติ จะไล่โค้งไปตามโครงสร้างของหลังคา เหมาะสำหรับการทำหลังคาโค้งที่มีรัศมีโค้งมากกว่า 35 เมตรขึ้นไป

ประโยชน์ของหลังคาโค้งธรรมชาติ คือ ช่วยประหยัดค่าดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งขึ้นรูปได้ง่าย มีความสวยงาม แข็งแรง และมีความทนทานสูง นำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม โรงงาน ตลาด โรงจอดรถ เป็นต้น

ก่อนทำการสั่งผลิตหลังคาโค้งธรรมชาติ เพื่อ​ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง และสามารถติดตั้งให้โค้งเข้ากับโครงสร้างของหลังคาได้อย่างพอดี ทางบริษัทฯ จำเป็นที่ต้องทราบรายละเอียด ดังนี้

 • ขนาดแปที่ใช้มุงหลังคา

 • ขนาดความกว้างของโครงสร้าง

 • รัศมีโค้งของโครงสร้าง

 • ขนาดความสูงของโครงสร้างหลังคา

ผลงานติดตั้งหลังคาโค้งธรรมชาติ - ซีเจ
วิธีการวัดขนาดของแผ่นหลังคาโค้งธรรมชาติ เพื่อประเมินราคา - ซีเจ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบหลังคาโค้งธรรมชาติ (Spank Curved) :

การออกแบบการดัดโค้งโดยไม่มีการปั๊มรอย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง :

 1. ความสูงของรูปลอน

 2. หน้าตัดของรูปลอน

 3. ความกว้างรูปลอน

โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. เมื่อนำเเผ่นหลังคาเมทัลชีท มาทำการกดลงกับโครงสร้างหลังคาหน้ากว้างลอนไม่ควรเเบะออกเกิน 5 มิลลิเมตร

 2. ท้องลอนรับน้ำไม่ควรมีคลื่น

bottom of page