top of page

เหล็กเสริมคอนกรีต หรือเหล็กเส้นก่อสร้าง

รูปหน้าปกเหล็ก-02.jpg

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง ประเภทเหล็กเส้นก่อสร้าง ใช้สำหรับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก นิยมไปใช้ในงานขนาดกลาง และขนาดเล็ก เช่น ทำเสา ทำคาน

bottom of page