top of page

หลังคาเมทัลชีทระบบยึดล็อค หรือระบบขบล็อค

หลังคาเมทัลชีทระบบยึดล็อค หรือระบบขบล็อค โดดเด่นด้วยหลังคาลอนสูง ป้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม และระบายน้ำฝนได้ดี โดยจะใช้การยิงสกรูยึดขา Connector กับแป จากนั้นจึงกดแผ่นหลังคาเมทัลชีทลงกับขา Connector ทุกสันลอน ทำให้หากมองจากด้านบนหลังคาจะไม่เห็นสกรู ช่วยลดโอกาสในการรั่วซึม และสร้างความสวยงาม ทันสมัย

700k-01.jpg
รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 700K
  • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 820 มม.

  • มีระยะห่างระหว่างสันลอนขนาด 205 มม.

  • สันลอนกว้าง 30 มม.

  • ความสูงของสันลอนแต่ละลอนเพียง 5 มม.

  • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

  • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

bottom of page