หลังคาเมทัลชีทระบบยึดล็อค หรือระบบขบล็อค

หลังคาเมทัลชีทระบบยึดล็อค หรือระบบขบล็อค โดดเด่นด้วยหลังคาลอนสูง ป้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างดีเยี่ยม และระบายน้ำฝนได้ดี โดยจะใช้การยิงสกรูยึดขา Connector กับแป จากนั้นจึงกดแผ่นหลังคาเมทัลชีทลงกับขา Connector ทุกสันลอน ทำให้หากมองจากด้านบนหลังคาจะไม่เห็นสกรู ช่วยลดโอกาสในการรั่วซึม และสร้างความสวยงาม ทันสมัย

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 720A
720A.jpg
720KD.jpg
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 720 มม.

 • สำหรับลอนเมทัลชีท CJM-720A จะมีระยะห่างระหว่างสันลอนขนาดใหญ่ 360 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-720A มีจำนวน 3 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 40 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 700K
700K.jpg
700KD.jpg
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 820 มม.

 • มีระยะห่างระหว่างสันลอนขนาด 205 มม.

 • สันลอนกว้าง 30 มม.

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอนเพียง 5 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป