top of page

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น

รูปหน้าปกเหล็ก-01.jpg

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง ประเภทเหล็กท่อ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น งานท่อประปา ระบบน้ำ งานก่อสร้างทั่วไป แปหลังคา ฯลฯ

bottom of page