หลังคาเมทัลชีทระบบสกรู

หลังคาเมทัลชีทยึดแบบสกรู ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยยิงสกรูยึดหลังคากับเเปที่ตำแหน่งสันลอนโดยตรง แข็งแรง ทนทาน โดยหัวสกรูมีให้เลือกหลายสี เพื่อเพิ่มความสวยงาม และความกลมกลืนให้กับเเผ่นหลังคาเมทัลชีท

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 760A
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 760A - ซีเจ
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 760A - ซีเจ
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 760 มม.

 • ระยะห่างระหว่างสันลอน 190 มม.

 • ความกว้างฐานสันลอน 60 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-760A มีจำนวน 5 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 24 มม.

 • รูปแบบลอนสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 760B
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 760B - ซีเจ
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 760B - ซีเจ
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 760 มม.

 • ระยะห่างระหว่างสันลอน 190 มม.

 • ความกว้างสันลอน 19 มม.

 • ความกว้างฐานสันลอน 58 มม.

 • ลักษณะท้องลอน เป็นลอนอกไก่

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-760ฺB มีจำนวน 5 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 24 มม.

 • รูปแบบลอนสวยงาม แข็งแรง ทนทาน สามารถโค้งได้

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 730A
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 730A - ซีเจ
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 730A - ซีเจ
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.

 • ระยะห่างระหว่างสันลอน 187.5 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-730A มีจำนวน 5 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 25 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 730B
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 730B - ซีเจ
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 730B - ซีเจ
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.

 • ระยะห่างระหว่างสันลอน 187.5 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-730B มีจำนวน 5 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 25 มม.

 • ลักษณะท้องลอนเป็นลอนแบบอกไก่

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 750A
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 750A - ซีเจ
จำหน่าย ติดตั้ง แผ่นหลังคาเมทัลชีทระบบสกรู ลอน 750A - ซีเจ
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 750 มม.

 • สำหรับลอนเมทัลชีท CJM-750A จะมีระยะห่างระหว่างสันลอนค่อนข้างกว้าง 250 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-750A มีจำนวน 4 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 29 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

รายละเอียดแผ่นหลังคาเมทัลชีท CJM - 720A
720a.png
720a.png
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 720 มม.

 • สำหรับลอนเมทัลชีท CJM-720A จะมีระยะห่างระหว่างสันลอนขนาดใหญ่ 360 มม.

 • ลอนแผ่นเมทัลชีท CJM-720A มีจำนวน 3 สันลอน

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอน 40 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป