top of page

หลังคาเมทัลชีทลอนผนัง หรือลอนพาแนล-ริบ

ลอนผนัง หรือลอนพาแนล ริบ มีลักษณะเป็นลอนตื้น ลายเส้นขนาดเล็ก ยึดแผ่นด้วยระบบสกรู เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอก สามารถติดได้ทั้งบนพื้นระนาบ และพื้นที่โค้ง โดยจะติดในแนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้

850A-01-01.jpg
รายละเอียดแผ่นฝ้าเพดาน CJM - 850A
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 870 มม.

 • สันลอนกว้าง 30 มม.

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอนเพียง 3.5 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

820A-01-01.jpg
รายละเอียดแผ่นฝ้าเพดาน CJM - 820A
 • ความกว้างของลอนเมทัลชีท หลังหักระยะซ้อนทับแล้ว ไม่เกิน 820 มม.

 • มีระยะห่างระหว่างสันลอนขนาด 205 มม.

 • สันลอนกว้าง 30 มม.

 • ความสูงของสันลอนแต่ละลอนเพียง 5 มม.

 • รูปแบบลอนมีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 • ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความหนา และสีของเเผ่นเมทัลชีทให้เลือกจำนวนมาก โดยใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี จาก เอ็นเอส บลูสโคป

bottom of page