top of page

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง

มตฐ 007-09
มตฐ 004-09
มตฐ 001-09
มตฐ 002-09
มตฐ 005-09
มตฐ 006-09
มตฐ 003-09

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง

ราคาเริ่มต้น 15,000-18,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 3.80 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดอาคารพานิชทั่วไป

ลอนเล็ก เบอร์ 23 ความหนา 0.40 mm.

ผลิตจากคอลย์บลูสโคปรุ่น ShutterEX®

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

ราคาเริ่มต้น 26,000-30,000(Vat+7%)

มตฐ+มอเตอร์001-09
มตฐ+มอเตอร์004-09
มตฐ+มอเตอร์007-09
มตฐ+มอเตอร์006-09
มตฐ+มอเตอร์003-09
มตฐ+มอเตอร์002-09
มตฐ+มอเตอร์005-09

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

ราคาเริ่มต้น 26,000-30,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 3.80 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดอาคารพานิชทั่วไป

ลอนเล็ก เบอร์ 23 ความหนา 0.40 mm.

ผลิตจากคอลย์บลูสโคปรุ่น ShutterEX®

มอเตอร์ YH ขนาด 300 ไฟ 220V.

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

สมูท+มอเตอร์-04-09
สมูท+มอเตอร์-05-09
สมูท+มอเตอร์-06-09
สมูท+มอเตอร์-03-09
สมูท+มอเตอร์-01-09
สมูท+มอเตอร์-02-09
สมูท+มอเตอร์-09

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

ราคาเริ่มต้น 39,900(Vat+7%)

ขนาดความสูง 4.00 เมตร กว้าง 4.50 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานทั่วไป

ลอนใหญ่ เบอร์ 22 ความหนา 0.70 mm.

ผลิตจากคอลย์บลูสโคปรุ่น ShutterEX®

มอเตอร์ YH ขนาด 300 ไฟ 220V.

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

มตฐจัมโบ้ 007-09-09
มตฐจัมโบ้ 005-09-09
มตฐจัมโบ้ 006-09-09
มตฐจัมโบ้ 004-09-09
มตฐจัมโบ้ 001-09-09
มตฐจัมโบ้ 002-09-09
มตฐจัมโบ้ 003-09-09

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

ราคาเริ่มต้น 132,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 5.00 เมตร กว้าง 8.50 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานขนาดใหญ่

ลอนจัมโบ้ เบอร์ 18 ความหนา 1.20 mm.

ผลิตจากคอลย์บลูสโคปรุ่น ShutterEX®

มอเตอร์ YH ขนาด 1,300 ไฟ 380V.

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง

มตฐ สตล-09.jpg

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ใบประตูสแตนเลส

ราคาเริ่มต้น 45,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 3.80 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานทั่วไป

ลอนเล็ก เบอร์ 22 ความหนา 0.70 mm.

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์

มตฐ ญ สตล+มมอเตอร์--09.jpg

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ใบประตูสแตนเลส

ราคาเริ่มต้น 110,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 4.00 เมตร กว้าง 4.50 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานทั่วไป

ลอนใหญ่ เบอร์ 22 ความหนา 0.70 mm.

มอเตอร์ YH-FB ขนาด 300 ไฟ 220V.

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง

โปร่งก่ออิฐ-09
โปร่งตาข่าย-09
อิฐตรง-09

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน แบบลายโปร่ง

ราคาเริ่มต้น 18,400-21,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 3.80 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดอาคารพานิชทั่วไป

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นสมูท ระบบมือดึง

สมูทคส-011-09
สมูทคส-012-09
สมูทคส-013-09
สมูทคส-014-09
สมูทคส-016-09
สมูทคส-015-09
สมูทคส-003-09
สมูทคส-001-09
สมูทคส-002-09
สมูทคส-005-09
สมูทคส-004-09
สมูทคส-006-09
สมูทคส-007-09
สมูทคส-008-09
สมูทคส-010-09
สมูทคส-009-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบเหล็กเคลือบสี

ราคาเริ่มต้น 28,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

ใบประตูผลิตจากคอยล์ บลูสโคป แซคส์ คูล®

มีเฉดสีให้เลือกอย่างหลากหลาย

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นสมูท ระบบมอเตอร์

สมูทคส-011-09
สมูทคส-012-09
สมูทคส-013-09
สมูทคส-014-09
สมูทคส-016-09
สมูทคส-015-09
สมูทคส-003-09
สมูทคส-001-09
สมูทคส-002-09
สมูทคส-005-09
สมูทคส-004-09
สมูทคส-006-09
สมูทคส-007-09
สมูทคส-008-09
สมูทคส-010-09
สมูทคส-009-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบเหล็กเคลือบสี

ราคาเริ่มต้น 44,800(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

ใบประตูผลิตจากคอยล์ บลูสโคป แซคส์ คูล®

มีเฉดสีให้เลือกอย่างหลากหลาย

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

สมูทพล001-09
สมูทพล002-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบโพลีคาร์บอเนต

ราคาเริ่มต้น 84,400(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

มีเฉดสีให้เลือกทั้งขาวและดำ สามารถเลือกสลับสีได้ ออกแบบประตูม้วนได้ตามดั่งใจที่คุณต้องการ

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

สมูทal002-09
สมูทal001-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบอลูมิเนียม120

ราคาเริ่มต้น 84,400(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

มีเฉดสีให้เลือกทั้งขาวและดำ สามารถเลือกสลับสีได้ ออกแบบประตูม้วนได้ตามดั่งใจที่คุณต้องการ

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

สมูทคส+พล001-09
สมูทคส+พล001-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบเคลือบสี+โพลีฯ

ราคาเริ่มต้น 63,500(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร

สลับด้วยใบโพลีคาร์บอเนตขนาด 50 CM.

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

มีเฉดสีให้เลือกทั้งขาวและดำ สามารถเลือกสลับสีได้ ออกแบบประตูม้วนได้ตามดั่งใจที่คุณต้องการ

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

สมูทal+พล001-09
สมูทal+พล002-09

ประตูม้วนรุ่นสมูท ใบอลูมิเนียม120+โพลีฯ

ราคาเริ่มต้น 106,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร

ขนาดสำหรับอาคารพาณิชย์ทั่วไป

มีเฉดสีให้เลือกทั้งขาวและดำ สามารถเลือกสลับสีได้ ออกแบบประตูม้วนได้ตามดั่งใจที่คุณต้องการ

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นกันไฟ ระบบมอเตอร์

ราคาเริ่มต้น 71,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 3.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานทั่วไป

ลอนจัมโบ้ เบอร์ 18 ความหนา 1.20 mm.

มอเตอร์ YH-FB ขนาด 300 ไฟ 220V.

สามารถกันไฟได้นานถึง 2 ชม. ผ่านการทดสอบประตูตามมาตรฐาน British Standard และได้รับการรับรองจากสถาบัน FSRC และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นไฮสปีด

ไฮสปีด-09
ไฮสปีด-02-09
ไฮสปีด-03-09
ไฮสปีด-01-09
ไฮสปีด-04-09

ประตูม้วนรุ่นไฮสปีด

ราคาเริ่มต้น 159,000(Vat+7%)

ขนาดความสูง 2.50 เมตร กว้าง 2.50 เมตร

ขนาดสำหรับขนาดโรงงานทั่วไป

ใบประตูผลิตจาก PVC หนา 0.80 mm.

และม่านพลาสติก PVC ยังสามารถช่วยกันแมลงได้ มีคุณสมบัติช่วยลด และป้องกันเสียงดังรบกวนได้ 15 เดซิเบลขึ้นไป สามารถรักษาความยืดหยุ่นให้อยู่ในระดับสูงได้

*ราคามีความคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับขนาดของประตูติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ประตูม้วนรุ่นกันไฟ ระบบมอเตอร์

bottom of page