top of page
  • Writer's pictureCJ Metallic

ผลงานการติดตั้งประตูม้วนรุ่นมารตฐาน ระบบมอเตอร์ หน่วยงาน ดับเพลิงหนองจอก จำนวน 8 ชุด

Updated: Mar 7


ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์ ลอนจัมโบ้ สีเทา(Shutter Grey)

"บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงาน ดับเพลิงหนองจอก ที่ไว้วางใจให้ทีมงานติดตั้ง ประตูม้วนมาตรฐาน ระบบมอเตอร์ จำนวน 8 ชุด จากซีเจ ด้วยนะคะ"  

  ประตูม้วนระบบมอเตอร์  ไฟฟ้า มาพร้อมสวิตช์ไฟติดผนัง รองรับการความคุมผ่านกล่องควบคุมรีโมทคอนโทรล และ ผ่านแอผพลิเคชั่น CJ SMART+ อีกทั้งยังสามารถติดเซ็นเซอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ประตูจะเปิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง   


ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์ ลอนจัมโบ้ สีเทา(Shutter Grey)

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์ ลอนจัมโบ้ สีเทา(Shutter Grey)

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมอเตอร์ ลอนจัมโบ้ สีเทา(Shutter Grey)

 

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ของเรา สามารถผลิตได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสปริง รอกโซ่ หรือมอเตอร์รีโมท พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอีกมากมาย พร้อมทั้งควบคุมการทำงานแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชัน CJ Smart+ ที่สามรถควบคุมประตูม้วนได้ทุกที่ ผ่านอินเตอร์เน็ต แข็งแรง ทนทาน ทันสมัย เป็นที่นิยมกันอย่างแ พร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โกดัง อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย 📱 ID Line : @cjmetallic หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40cjmetallic 

Comments


bottom of page