top of page
  • Writer's pictureCJ Metallic

ผลงานการติดตั้งประตูม้วนรุ่นมารตฐาน ระบบมือดึง หน่วยงาน บางนา กม.19 จำนวน 10 ชุด

Updated: Mar 7


ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง ลอนใหญ่
"บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงาน บางนา กม.19 ที่ไว้วางใจให้ทีมงานติดตั้ง ประตูม้วนมาตรฐาน ระบบมือดึง จำนวน 10 ชุด จากซีเจ ด้วยนะคะ" 

ประตูม้วนระบบมือดึง ควบคุมการ เปิด – ปิด ด้วยกำลังคน และมีสปริงช่วยผ่อนแรง เหมาะสำหรับประตูที่มีขนาด ความกว้าง ไม่เกิน 4 เมตร น้ำหนักเฉลี่ยของบานประตูไม่เกิน 100 กก. ถ้าหากมีขนาดมากกว่าตามที่กำหนดไว้ อาจเลือกใช้เป็นระบบรอกโซ่ ระบบมอเตอร์ หรือแบ่งบานประตูโดยเพิ่มเสากลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมในการใช้งาน


ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง ลอนใหญ่

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง ลอนใหญ่

ประตูม้วนรุ่นมาตรฐาน ระบบมือดึง ลอนใหญ่📱 ID Line : @cjmetallic หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40cjmetallic 

Comments


bottom of page